Δωρεάν Μαθήματα

Ανοιχτά δωρεάν μαθήματα γνωριμίας!

Χορεύετε Flamenco?

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 8:30-9:30 μμ.

Χορεύετε Swing?

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 9:30-11:00μμ.

Χορεύετε Family Dance?

Τεταρτη 20 Νοεμβρίου 5:00-6:00μμ.

Χορεύετε Break Dance?

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 5:00-6:00μμ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2621033507 & 6936544920