Σεμιναριακός κύκλος μαθημάτων Flamenco με την Ελένη Γιαννοπούλου

Σεμιναριακός κύκλος μαθημάτων Flamenco με την Ελένη Γιαννοπούλου.

21-22/12/2019

15-16/2/2020

17-18/4/2020